Szkolenie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Krzepicach

16 listopada 2015 roku w Domu Strażaka w Krzepicach odbyło się szkolenie nt. tlenku węgla. Skierowane było do członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Krzepicach. Szkolenie składało się z dwóch części: w pierwszej przedstawiciel KP PSP w Kłobucku przybliżył teoretyczne aspekty związane z niebezpieczeństwem jakie może spowodować obecność tlenku węgla w organizmie człowieka, a w części drugiej ratownicy medyczny z kłobuckiego pogotowia wraz z uczestnikami szkolenia przećwiczyli podstawowe czynności jakie należy wykonać, kiedy organizm człowieka doświadczy zatrucia tlenkiem węgla.

Więcej informacji na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach www.osp.krzepice.pl