INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEJ BUDOWY BIOGAZOWNI ROLNICZEJ PRZEZ FIRMĘ AGRO DUDA W KRZEPICACH

         W związku z głosami sprzeciwu grupy mieszkańców Krzepic wobec planowanej przez firmę Agro Duda budowy biogazowni rolniczej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego, podjęto działania mające na celu uzyskanie stanowiska od społeczeństwa w ramach konsultacji na powyższy temat.

W celu zdobycia informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych oraz ich wpływu na warunki życia mieszkańców, zaplanowano dla zainteresowanych osób wyjazd do miejscowości w której już działa biogazownia rolnicza. Zaplanowano  także, spotkanie z ekspertami z tej dziedziny. Rada Miejska podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, a uzyskane w ten sposób stanowisko społeczeństwa będzie zaprezentowane przez Gminę Krzepice zarządowi firmy Agro Duda.

         Jednocześnie przewodniczący Rady Miejskiej, w imieniu Radnych, zwrócił się do Burmistrza Krzepic z prośbą o powiadomienie zarządu firmy Agro Duda oraz innych instytucji związanych z procesem decyzyjnym w powyższej sprawie, aby wstrzymały działania związane z budową biogazowni rolniczej do czasu rozstrzygnięcia konsultacji społecznych.

 

Z poważaniem

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia