Komunikaty i ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o jakości powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

 

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku przekroczenia / przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

 

 

Komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące jakości powietrza w powiecie kłobuckim (poziom II i poziom III informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu)

2021 rok

PDFpowiadomienie o ryzyku wystąpinenia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłau zawieszonego PM10 w powietrzu na 2021 rok.pdf
PDFpowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na 2021 rok.pdf
 

PDFpowiadomienie z dn. 26.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf
PDFpowiadomienie z dnia 14.12.2021 r. o ryzyku wystapienie przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA dot. dnia 14.12.2021 r.pdf
PDFpowiadomienie z dnia 13-14.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf
PDFpowiadomienie z dnia 14-15.12.2021 r.o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA dot. dnia 14.12.2021 r.pdf
PDFpowiadomienie z dnia 13-14.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf

PDFpowiadomienie z dn. 22.06.2021 r. o ryzyzku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.pdf
PDFpowiadomienie z dnia 26.03.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf

PDFpowiadomienie z dnia 09.03.2021 r. o ryzyzku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf
PDFpowiadomienie z dnia 25.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf
PDFpowiadomienie z dnia 16.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf
PDFpowiadowmienie z dnia 01.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA z dnia 31.01.2021 r.pdf
PDFpowiadomienie z dn. 04.01.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf
 

2019 rok

PDFOstrzeżenie z dn. 27.11.2019 r . o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf
PDFOstrzeżenie z dn. 25 - 26.11.2019 r o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf
 

2020 rok

PDFOstrzeżenie z dn. 18.03.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego.pdf
PDFOstrzeżenie z dn. 05.03.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego.pdf
PDFOstrzeżenie z dn. 17.01.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego.pdf
 

PDFpowiadomienie z dn. 01.10.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf

PDFpowiadomienie z dn. 02.12.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf