GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "Zapobiegajmy Pożarom"

Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Krzepicach informuje, że na terenie gminy Krzepice zostanie przeprowadzony Gminny Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom".
Turniej ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.
Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historii pożarnictwa.

Prace należy przekazywać do Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach (ul. Krótka 2) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015 r.

pozar22.jpeg

regulamin 1.jpeg  regulamin 2.jpeg

regulamin 3.jpeg  regulamin 4 .jpeg