XIV Ogólnopolski Bieg Krzepkich

Krzepice, 03 czerwca 2007 r. /niedziela/


Stadion Sportowy MGLKS „Liswarta”
Krzepice, ul. Sportowa 1

 
REGULAMIN
XIV JUBILEUSZOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU
,,KRZEPKICH"


I. CEL

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy
aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz
zdobywania nowych jej zwolenników,
- popularyzacja masowej rekreacji biegowej
w środowisku miasta i gminy Krzepice,
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATORZY

- MGLKS Liswarta w Krzepicach
- Urząd Miejski w Krzepicach
- Sponsorzy

III. TERMIN I MIEJSCE

03.06.2007 r./Niedziela/ godz.1345
Stadion Sportowy w Krzepicach, ul. Sportowa 1

IV. BIEG GŁÓWNY

A) Bieg Główny 10000 m (asfalt)
- start godz. 1615 - trasa z asfaltem

B) Kategorie wiekowe:

1. Kobiety
a) 16-29 lat (1991 - 1978)
b) 30-45 lat (1977 - 1962)
c) powyżej 45 lat (1962 i starsze)

2. Mężczyźni
a) 16 - 29 lat (1991 - 1978)
b) 30 - 39 lat (1977 - 1968)
c) 40 - 49 lat (1967 - 1958)
d) 50 - 59 lat (1957 - 1948)
e) 60 - 69 lat (1947 - 1938)
f) powyżej 70 lat (1937 i starsze)

V. OTWARTE BIEGI ULICZNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I SZKÓŁ ŚREDNICH

Kategoria wiekowa- Dziewczęta /Chłopcy
1. Przedszkolaki (2002-2000r.) - 50m/ 50m
2. Kl. I-II (1999-1998r.) - 200m/ 200m
3. Kl. III-IV (1997-1996r.) - 400m /400m
4. Kl. V-VI (1995-1994r.)- 800m/ 800m
5. Gimnazjum kl. I-III (1993-1991r.) - 1200m /1200m
6. Szkoły Ponad Gimnazjalne Kl. I-IV (1990-1987r.) -MILA KRZEPICKA 1609m do 20 LAT

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegu głównym odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych powyżej 16 lat (1991 r. i starsi),
a na MILĘ KRZEPICKĄ do 20 lat.

VII. ZAPISY I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy w dniu Imprezy Biegowej
na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1

Od godz. 1200 - 1340 dzieci i młodzież
Od godz. 1200 - 1600 uczestnicy biegu głównego

VIII. NAGRODY

1. W biegu głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

I miejsce 650 zł. + puchar
II miejsce 400 zł. + puchar
III miejsce 300 zł. + puchar

2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują
dyplom ukończenia biegu.
3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej
(miejsce od I do III kobiety i mężczyźni) nie otrzymują
nagród w kategoriach wiekowych.
4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
za miejsca I-III nagrody rzeczowe.
5. W biegach przedszkolaka, dzieci i młodzieży
za miejsca I-VI dyplomy i medale.
6. Nagrody rzeczowe dla najlepszego biegacza
i biegaczki z terenu Miasta i Gminy Krzepice
w biegu głównym.
7. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego
i najmłodszego uczestnika biegu głównego.

IX. OPŁATA STARTOWA

Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 5 zł. płatne w dniu zawodów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego napoje,
- uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność,
- odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest ównoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie,
- uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora,
- należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport).

XI. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ
SOBIE PRAWO DO INTERPRETOWANIA
I EWENTUALNYCH ZMIAN
W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

Dojazd do Krzepic:
1. Komunikacja PKS -em od strony Wielunia
(35 km) i Częstochowy (35 km)
2. Komunikacja PKP - od strony Tarnowskich Gór
i Wielunia (stacja PKP Krzepice - 5 km
od Stadionu Sportowego)


PROGRAM ZAWODÓW

1200 – 1340 rejestracja – biegi dzieci i młodzieży
1200 – 1600 rejestracja – bieg główny
1345 - otwarcie zawodów
1400 – przedszkolaki 50m
1405 – przedszkolaki 50m
1415 – dziewczęta kl. I-II 200m
1420 – chłopcy kl. I-II 200m
1425 – dziewczęta kl. III-IV 400m
1430 – chłopcy kl. III-IV 400m
1440 – dziewczęta kl. V-VI 800m
1450 – chłopcy kl. V-VI 800m
1500 – dziewczęta kl. I-III gimnazjum 1200m
1510– chłopcy kl. I-III gimnazjum 1200m
1520 – ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjum, wręczenie dyplomów i medali
1545 – MILA KRZEPICKA ( SPG) dziewczęta 1609m
1600 – MILA KRZEPICKA (SPG) chłopcy 1609m
1615 – BIEG GŁÓWNY 10000m
1620 – ogłoszenie wyników MILI KRZEPICKIEJ wręczenie medali i dyplomów
1730 – ogłoszenie wyników Biegu Głównego wręczenie pucharów i nagród
1800 – Losowanie nagród niespodzianek
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KOMITET ORGANIZACYJNY

DYREKTOR BIEGU „KRZEPKICH” – MAREK SPACZYŃSKI
PRZEWODNICZĄCY BIEGU – TADEUSZ WIECZOREK
SĘDZIA ZAWODÓW – KRZYSZTOF KOSELSKI