Konferencja - "Możliwości pozyskania dotacji dla firm w nowej perspektywie 2014-2020"

Burmistrz Krzepic

zaprasza na konferencję:

Możliwości Pozyskania Dotacji  Dla Firm w nowej perspektywie 2014-2020

Miejsce: sala kinowa GOK w Krzepicach, ul. Częstochowska

Termin: 3 listopada 2015 r. godz. 18.00

 

 Porządek konferencji:

I) Wprowadzenie

a. Opis dotacji Unijnych:

i.     Podstawowe zasady dofinansowań (def. MSP, sektory itp.)

ii.     Dotacje do tej pory

iii.    Dotacje teraz

b.      Nowa perspektywa – ile pieniędzy, na co i skąd je uzyskać

II) Przedsiębiorcy w nowej perspektywie dotacji.

a.       Działania dla przedsiębiorstw indywidualnych

i.      Programy krajowe (POIR, POWER itp.)

ii.      Programy regionalne (1.2, 3.3, 3.2)

iii.      Programy rozwoju obszarów wiejskich

iv.      Instrumenty zwrotne

b.       Środki z PUP-u

III) Procedura ubiegania się o dofinansowanie dla działań RPO WSL na podstawie otwierającego się w listopadzie konkursu dotyczącego zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

a.       Opis kryteriów merytorycznych

b.      Analiza przykładowego projektu

c.       Sposób komplementacji dokumentów

d.      Złożenie wniosku + uzupełnienia

IV)  Dyskusje indywidualne (czas na zadawanie pytań na forum oraz na indywidualne rozmowy z osobami uczestniczącymi w konferencji).

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie  - która prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz firm consultingowych.