Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

PDFHarmonogram wywozu IV kwartał 2015 r. - obszar miasta.pdf (47,56KB)

PDFHarmonogram wywozu październik, listopad 2015 r. - obszar wiejski.pdf (47,37KB)

PDFHarmonogram wywozu grudzień 2015 r. - obszar wiejski.pdf (58,88KB)
 

 

KRZEPICE – miasto
za wyjątkiem ul. Ks. Muznerowskiego, ul. Kuków i ul. Słonecznej
odpady zmieszane oraz odpady segregowane – papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło
Październik Listopad Grudzień  
12 9 7 Krzepice, ul. Częstochowska, Krakowska, 3 Maja
13 10 8 Krzepice ul. Wyspiańskiego, Chopina, Kozielewskiego, Wiśniowa, Ustronna
15 12 9 Krzepice ul. Mickiewicza, Sportowa, Spokojna, Praga, Dolna, Rynek, Pronobisa, Ogrodowa, Dzielna, Solna
16 13 10 Krzepice ul. Kazimierza Wielkiego, Ciasna, Krótka, Polna
19 16 14 Krzepice ul. Dąbrowskiego, Konopnickiej, Prusa, Norwida, Asnyka, Orzeszkowej, Podkurnia, Magreta, Reymonta
20 17 15 Krzepice ul. Broniewskiego, Strażacka, Targowa, Słowackiego, Zapłocie
21 18 16 Krzepice ul. Sienkiewicza, Kościuszki, Ryły, Leśna, Parkowa
22 19 17 Krzepice ul. Kuźniczka, Piaskowa
23 20 18 Krzepice ul. Wieluńska, Pl. Powst. Śląskich, Młyńska, Nadrzeczna, Nowokrzepice, Przemysłowa, Skłodowskiej, Stolarska, Towarowa, Dworcowa, Bursztynowa, Wenecka, Cicha
27 23 21 Krzepice ul. Andersa, Kasztanowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, F.Nila, Ks. Stasiewicza, Szkolna, 17 Stycznia
       
Październik Listopad Grudzień Odpady biodegradowalne
14 , 28 24

22

 

 

 

KRZEPICE ul. Słoneczna, ul. Kuków, ul. Ks. Muznerowskiego
     
GMINA KRZEPICE – obszar wiejski
     
Odpady zmieszane oraz odpady segregowane – papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło
październik listopad  
26 25 Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie , Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Królewska
27 24 Krzepice ul. Muznerowskiego , ul. Kuków , ul. Słoneczna, Lutrowskie
28 27 Starokrzepice (bez ul. Królewskiej)
29 26 Zajączki Pierwsze , Stanki
30 30 Zajączki Drugie , Szarki
     
     

 

   
Odpady biodegradowalne
październik listopad  
14 , 26 25 Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie , Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Królewska
14 , 27 24 Krzepice ul. Muznerowskiego , ul. Kuków, ul. Słoneczna, Lutrowskie
14 , 28 27 Starokrzepice (bez ul. Królewskiej)
14 , 29 26 Zajączki Pierwsze , Stanki
14 , 30 30 Zajączki Drugie , Szarki
   

 

 

     
Prosimy o wystawienie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 lub poprzedniego dnia.
Informujemy, iż nie ma możliwości odbioru odpadów w terminie innym niż podany powyżej.
Prosimy o niezapełnianie do pełna pojemników popiołem , mogą ulec uszkodzeniu.

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2015 r.
   
   
KRZEPICE ul. Słoneczna, ul. Kuków, ul. Ks. Muznerowskiego
   
GMINA KRZEPICE – obszar wiejski
   
Odpady zmieszane oraz odpady segregowane – papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji
grudzień  
21 Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie,Podłęże Królewskie
22 Krzepice ul. Muznerowskiego , ul. Kuków , ul. Słoneczna
23 Starokrzepice ul Oleska – NIEPARZYSTE NUMERY, ul. Jaworowa, ul. Królewska, ul. Lipowa, ul. Młyńska, ul. Piaskowa, ul. Słoneczna, ul. Zawodzie
Dankowice-Piaski
28 Starokrzepice ul. Oleska - PARZYSTE NUMERY, ul. Polna
Stanki
29 Zajączki Pierwsze
30 Zajączki Drugie ZA WYJĄTKIEM: ul. Parcele, ul. Szarlejka, ul. Nowa Wieś
Lutrowskie
31 Zajączki Drugie, ul. Parcele, ul. Szarlejka, ul. Nowa Wieś
Szarki