Narodowe czytanie

W ślad za Narodowym Czytaniem "Lalki" Bolesława Prusa, Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z Zespołem Szkół w Krzepicach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzepicach zorganizowała 25 września podobne wydarzenie. Powieść czytano w Auli Zespołu Szkół w Krzepicach.

Fot. Maciej Mastalerz

 

 

jl2wpYzrgH8GY72mnv0rZu3O1gIfHC_K-XeH8C4dzwQ.jpeg mYlp_JTDs2MOGekAukxW7qMO8gGtWnewlE8on61yd0Q.jpeg

p8XEoDneLfqtbLSQaaKhhG4O1pu7t9MKBa9fSNUnsc4,J82rzEumsfnwwuCi7SFpMT5V9uwJX6DUSrqnVb--Ids.jpeg ARREsXYOXGxvgmDGTeZ0Zmq_OE1Xnu1yX1Os-Y0Vi7o.jpeg

A5lMizUMXva9xca7lSvTqa3JOZ7frBn87bTWOCN-PZo,wwHedvPztntXb19YyIt99bepCdSFLmHxr3JtcbGffQE.jpeg Dn5WTOIyYYQU6NfTOSU0nrUZ0J6fHAacRgxgR5-eqmk,453CPm37jxrTt3-HgGE7-103_dI518Cz9g6wlwofYd0.jpeg

KRxUkeQw5BHGX6Wau4hJxEsttEuMGKBSJ-NLVY2GHD0.jpeg narodowe czytanie 1.jpeg

Lucno_-MyRGuK0xiMDYQTzN0GZ_w2Hy-Ns3F5iBsqdU,znCtxFLsSXL10wrhNXY91BDjXwBNbrFqlA2Xmt72Gcc.jpeg qfKNnxu54MK34F9kAkTorKKPyqiQUp96alxyu3PCMww,7L-GSyVkpS7FQ-3qqWEY6myZAElu0AUwNmx5Qbw-2KE.jpeg

tR2aqFbxHGe6U-FjjBVuIGVyQxiTxJXIJesoL3isRkg.jpeg xu1qD3rZS_fCtmjfI67jz57jZnbXft7_QE9x34_mQLo.jpeg

j0V9ASqEnTcvNlk5a4-GyMtnYWcisUvBdS-OGEiT9l8.jpeg