KONTA BANKOWE


KONTA BANKOWE:

43 8250 0003 2000 0000 0042 0122  - opłata za gospodarowanie odpadami (UWAGA obowiązuje od 6 września 2019) - Urząd Miejski w Krzepicach


36 8250 0003 2100 0000 0042 0001 - wpłaty podatków i opłat lokalnych - Urząd Miejski w Krzepicach

 

41 8250 0003 2100 0000 7113 0001 - opłaty za udostępnienie danych osobowych - Gmina Krzepice