KONTA BANKOWE


KONTA BANKOWE:


36 8250 0003 2100 0000 0042 0001 - wpłaty podatku od środków transportu i opłat lokalnych - Urząd Miejski w Krzepicach

 

41 8250 0003 2100 0000 7113 0001 - opłaty za udostępnienie danych osobowych - Gmina Krzepice