INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA DO GOK