Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016