Narada kryzysowa

Dnia 1 lipca odbyła się narada sztabu kryzysowego w związku z nawałnicą jaka miała miejsce 30 czerwca br. W naradzie uczestniczyli Burmistrz Krzepic wraz z pracownikami urzędu, kierownik MGOPS, przedstawiciel Komisariatu Policji w Krzepicach, Komendant MG ZOSP RP, sołtysi, przewodniczący osiedli, dyrektor ZDKiM.

Omówiono bieżącą sytuację, aktualnie trwają prace służb związane z usuwaniem skutków nawałnicy.

Burmistrz Krzepic

Mateusz Kluba