UWAGA ważna informacja Burmistrza Krzepic

Informuję, że w związku przejściem intensywnej burzy na terenie naszej gminy są uszkodzone linie energetyczne w tym linia wysokiego napięcia która przechodzi przez m. Lutrowskie. Prowadzone są prace nad przywróceniem zasilania energetycznego ale ze względu na rozmiar zniszczeń czas jest trudny do oszacowania.

Trwają również prace służb nad zabezpieczeniem uszkodzonych budynków i udrożnieniem dróg.

Burmistrz Krzepic

Mateusz Kluba