AZBEST

          Burmistrz Krzepic ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

Nabór trwać będzie od 05 do 21 sierpnia 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 9.094.2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.

 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

 

Do pobrania:

PDFRegulamin udzielania dotacji.PDF (1,61MB)

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc (28,00KB)

DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest.doc (21,50KB)