Mobilny Punkt Informacyjny w Krzepicach

Burmistrz Krzepic  (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie dostępny w siedzibie Urzędu  Miejskiego
 w Krzepicach ul. Częstochowska 13, w dniu 12 czerwca 2024  roku (środa),
w godzinach 10.00-13.00.

Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji
 z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 - 2027

 

Kontakt:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,

42-202 Częstochowa, Al. NMP 24 lok. 1; Tel.: 34 324 50 75; 518 466 665

MPI.png

MPI2.png