Popis gitarowy oraz pianistyczny uczniów należących do sekcji GOK Krzepice

Tekst akapitu 6.jpeg