Nagrody sportowe Gminy Krzepice za osiągnięcia sportowe w 2023

Nagrody sportowe przyznawane są na podstawie przepisów Uchwały Nr 24.182.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przyznanych przez Gminę Krzepice nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej.

W 2023 r. wpłynęło 9 wniosków o przyznanie nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Po pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zarządzeniem Burmistrza Krzepic z dnia 30 stycznia 2024 roku przyznano nagrody sportowe 8 osobom za szczególne osiągnięcia i działalność sportową w 2023 roku, w tym dla 5 osób przyznano nagrody finansowe, a wyróżnienia dla 3 osób.

W dniu 2 czerwca 2024r. podczas Pikniku „Razem możemy więcej” i XVII edycji Biegu Zajączkowskiego - nagrodzono 4 osoby:

  • nagrodę finansową II stopnia wraz z okolicznościowym dyplomem dla sportowców otrzymały:
    1. Pani Anna Sas za osiągnięcia w lekkoatletyce – biegi masowe
    2. Pani Julia Zyna za osiągnięcia w tenisie stołowym
  • Wyróżnienia: puchar wraz z okolicznościowym dyplomem otrzymali sportowcy za osiągnięcia w lekkoatletyce – biegi masowe:
    1. Pani Angelika Kraszewska
    2. Pan Łukasz Kraszewski

2.jpeg 3.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 7a.jpeg 9.jpeg