Spotkanie Burmistrz Krzepic z uczniami.

W dniu 29 maja 2024r. w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbyło się spotkanie Mateusza Kluby Burmistrza Krzepic z delegacją młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach wraz z wychowawcą klasy VIII Panią Dorotą Muszyńską. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy dotyczące uczniów kończących w tym roku szkoły podstawowe i kontynuacją  przez nich nauki w szkołach ponadpodstawowych.

spotkanie z młodzieżą.jpeg