Zebrania mieszkańców w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic zwołuje zebrania mieszkańców poszczególnych sołectw, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję.

Terminy zebrań:

- Sołectwo Zajączki Pierwsze 12.06 (środa) godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych

- Sołectwo Starokrzepice 13.06 (czwartek) godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach

- Sołectwo Stanki 17.06 (poniedziałek) godz. 18.00

- Sołectwo Dankowice 19.06 (środa) godz. 18.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach

- Sołectwo Podłęże Królewskie 20.06 (czwartek) godz. 19.00 w salce parafialnej w Podłężu Królewskim

- Sołectwo Zajączki Drugie 26.06 (środa) godz. 17.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich

- Sołectwo Lutrowskie 27.06 (czwartek) godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach ul. Skłodowskiej

Burmistrz Krzepic

Mateusz Kluba

/-/