Spotkanie Burmistrza Krzepic z przedstawicielami Katowickiej Secjalne Strefy Ekonomicznej

W dniu 23 maja 2024 odbyło się spotkanie Burmistrza Krzepic Mateusza Kluby z przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ewą Nestorowską i Bartłomiejem Leszczyńskim. Omówiono bieżące sprawy dotyczące współpracy Gminy Krzepice z KSSE w kontekście realizowanych przez przedsiębiorców inwestycji w Krzepicach na obszarze objętym strefą. Poruszono również temat pozyskania kolejnych inwestorów na terenach strefy oraz stanu uzbrojenia terenów w strefie w związku z realizacją tych inwestycji przez gminę.

zdjęcie przedstawiciele strefy.jpeg