Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - PDF03 zawiadomienie o unieważnieniu.pdf (54,70KB)


Burmistrz Krzepic zaprasza do składania ofert na wykonanie remontów cząstkowych dróg, ciągów pieszych i placów o nawierzchni bitumicznej. Treść zapytania zawiera poniższy plik

PDF01 zapytanie.pdf (244,39KB)
 

Poniżej formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami

PDF02 formularz ofertowy.pdf (151,05KB)
ODT02 formularz ofertowy.odt (38,35KB)