Informacja

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach informuje, iż od dnia 3 maja 2024 r. na terenie Gminy Krzepice obowiązują nowe stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Nowe taryfy zatwierdzone zostały decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Poprzednie taryfy obowiązywały przez okres trzech lat tj. od dnia 18.06.2021 roku i z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów, wynagrodzenia minimalnego i głównie energii elektrycznej stawki nie pokrywały kosztów produkcji wody i oczyszczania ścieków w związku z tym w tym okresie stosowane były dopłaty z budżetu Gminy Krzepice.

 

Aktualne ceny w okresie od 03.05.2024 do 02.05.2025 roku za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki wynoszą:

 

Woda

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

1

2

3

4

5

6

 

1

Gospodarstwa domowe rozliczani co 2 miesiące

cena wody

(zł/m3)

zł/m3

4,34

4,69

stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2 m- ce

9,32

10,07

 

2

Pozostali odbiorcy usług

rozliczani co 2 miesiące

cena wody

(zł/m3)

zł/m3

4,38

4,73

stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2 m- ce

9,32

10,07

3

Woda pobrana na cele p.poż

cena wody

(zł/m3)

zł/m3

4,29

4,63

stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2 m- ce

9,32

10,07

 

Ścieki

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

1

2

3

4

5

6

 

1

Gospodarstwa domowe wprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej

cena usługi odprowadzania ścieków

(zł/m3)

zł/m3

 

5,21

5,63

 

2

Pozostali odbiorcy usług

wprowadzający ścieki do sieci kanalizacyjnej

cena usługi odprowadzania ścieków

(zł/m3)

zł/m3

 

7,60

8,21

 

Pełny tekst taryf znajduje się na stronie internetowej zakładu, stronie bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 36.