ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO realizuje projekt „Sprawny urząd” Szkolenia dla pracowników JST z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024-2026

 

„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru FESL.05.14-IP.02-054/23, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny Plus ( EFS + )

Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy

Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

Całkowita wartość projektu:  5 065 857, 50 PLN

Kwota dofinansowania:         4 305 978, 87 PLN

Okres realizacji:                    1.04.2024 – 30.09.2026      

                 

  Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym w 33 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego                                   oraz w 1 jednostce budżetowej samorządu terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników/c                                  w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym,                         w tym kompetencji cyfrowych oraz w zakresie zielonej gospodarki.

 

W projekcie zaplanowano 4 zadania, w ramach których realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe oraz działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring.

 

Grupa docelowa: 1031 pracowników/pracownic, w tym 803 Kobiet i 228 Mężczyzn zatrudnionych                          w 33 urzędach jednostek gminnych i powiatowych oraz w 1 jednostce budżetowej, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r., art. 2 na podstawie wyboru                                        lub mianowania lub powołania lub umowy o pracę.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 1031 (803K 228M)
  • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności cyfrowych – 570 (457K 113M)
  • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności "zielonych" – 114 (75K 39M)
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  – 877 (683K 194M)
  • Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu programu – 97 (33K 64M)

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

ulotka informacyjna strona 1.png

ulotka informacyjna strona 2.png

PDFOgłoszenie o rekrutacji.pdf (91,89KB)
PDFRegulamin rekrutacji 05.14.pdf (429,42KB)
PDFZalacznik nr 1 Wykaz form wsparcia dla Gminy Miasto Czestochowa i Miejskiego Zarzadu Drog w Czestochowie.pdf (214,56KB)
PDFZalacznik nr 2 Wykaz form wsparcia dla Powiatu Czestochowskiego.pdf (365,67KB)
PDFZalacznik nr 3 Wykaz form wsparcia dla Powiatu Klobuckiego.pdf (413,03KB)
PDFZalacznik nr 4 Wykaz form wsparcia dla Powiatu Myszkowskiego.pdf (421,04KB)
PDFZalacznik nr 5 Katalog kryteriow rekrutacji.pdf (369,92KB)
PDFZalacznik nr 6 Formularz zgloszeniowy Gmina Miasto Czestochowa_MZD.pdf (917,55KB)
PDFZalacznik nr 7 Formularz zgloszeniowy Powiat Czestochowski.pdf (914,56KB)
PDFZalacznik nr 8 Formularz zgloszeniowy Powiat Klobucki.pdf (959,25KB)
PDFZalacznik nr 9 Formularz zgloszeniowy Powiat Myszkowski.pdf (968,73KB)
PDFZalacznik nr 10 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (543,53KB)
PDFZalacznik nr 11 Rekomendacja do udzialu w projekcie.pdf (414,28KB)
PDFZalacznik nr 12 Zaświadczenie potwierdzające zaangażowanie w jst.pdf (391,79KB)
PDFZalacznik nr 13 Lista podstawowa uczestnikow_czek.pdf (535,05KB)
PDFZalacznik nr 14 Lista rezerwowa uczestnikow_czek.pdf (534,44KB)
PDFZalacznik nr 15 Deklaracja uczestnictwa.pdf (384,94KB)
PDFZalacznik nr 16 Rezygnacja z udzialu w projekcie.pdf (495,82KB)
PDFZalacznik nr 17 Rezygnacja z formy wsparcia w projekcie.pdf (496,89KB)
PDFZalacznik nr 18 Oswiadczenie uczestnika_czki projektu.pdf (570,24KB)
PDFZalacznik nr 19 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu.pdf (549,95KB)