Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:,,Europa inwestuje w obszary wiejskie"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Rekreacja dla najmłodszych – przebudowa placu zabaw w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach”

celem operacji jest wzrost atrakcyjności Osiedla Kuźniczka w Krzepicach poprzez rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,, w ramach zadania,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt zadania : 91.614,00zł

Dofinansowanie w kwocie 57.339,00 zł

tablica.jpeg