Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, zawartych umów o dofinansowanie i zrealizowanych przedsięwzięć w programie Czyste Powietrze w Gminie Krzepice na dzień 31.03.2024 r.

10 962 284,38 zł otrzymali do tej pory mieszkańcy gminy Krzepice na realizację umów podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu Czyste Powietrze.

Do końca marca 2024 r. mieszkańcy gminy Krzepice złożyli do Czystego Powietrza 632 wnioski (w ramach których podpisali już 572 umowy a zrealizowali 465 przedsięwzięć) o dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na termomodernizację budynków.

 

tablica czyste powietrza aktualna zmniejszona.jpeg