Zawiadomienie dla mieszkańców ul. Praga, ul. Sosnowej w Krzepicach i części m. Dankowice Pierwsze nr 93, 95, 102, 104, 106, 107, 112

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzepice ul. Praga, ul. Sosnowa oraz w części m. Dankowice Pierwsze nr 93, 95, 102, 104, 106, 107, 112 informujemy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej należy zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w Zakładzie Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach, Oddziale Gospodarki Wodno – Ściekowej przy ul. Mickiewicza 36, a po wykonaniu podłączenia należy niezwłocznie podpisać umowę na odbiór ścieków.

 

Jednocześnie informujemy, że zabronione jest wykonywanie podłączenia instalacji zbierającej wody opadowe i drenażowe do sieci kanalizacji sanitarnej.