Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów i opon - maj 2024 r