Sprawozdanie za 2023 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi