Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zapobiega Pożarom " - eliminacje gminne.

19 marca br.Szkole Podstawowej w Starokrzepicach przeprowadzono eliminacje gminne w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Udział w turnieju wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Krzepicach SP nr 1 i SP nr 2 Starokrzepicach, Zajączkach Drugich oraz z Zespołu Szkół w Krzepicach. Ogółem do konkursu przystąpiło 42 uczestników w 3 grupach wiekowych.

Turniej został zorganizowany przez członków Zarządu oddziału MG ZOSP RP w Krzepicach Dh Dariusza Pilśniaka, Piotra Krzemińskiego, Mariusza Strzelczaka, Pawła Kuca i Marcina Balę.

Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krzepicach Mateuszem Klubą i  jury wręczyli finalistom turnieju dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminę Krzepice. Dnia 9 kwietnia br. finaliści będą reprezentować gminę w eliminacjach powiatowych w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.

Klasyfikacja końcowa:

I grupa wiekowa (klasy I – IV)

  1. Alan Miodoński (SP Zajączki Drugie)

  2. Borys Księżyk (SP Zajączki Drugie)

  3. Natalia Patrzyk (SP Zajączki Drugie )

II grupa wiekowa (klasy V-VIII)

  1. Piotr Matulka (SP Zajączki Drugie)

  2. Filip Głuch (SP Zajączki Drugie)

  3. Helena Gładysz (SP Starokrzepice)

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

  1. Oliwia Szczepanik (Zespół Szkół w Krzepicach)

  2. Bartosz Sowa (-//-)

  3. Paulina Trzeciak (-//-)

LAUREATOM GRATULUJEMY.

img-20240319-wa0002.jpeg img-20240319-wa0014.jpeg img-20240319-wa0018.jpeg img-20240319-wa0016.jpeg img-20240319-wa0010.jpeg

fot. Elżbieta Pąchalska, Dariusz Pilśniak