Rejestr zgłoszonych zgromadzeń publicznych

Zgłoszenie zgromadzenia publicznego w roku 2024

Informujemy, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1389) zostało w gminie zarejestrowane zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, złożone przez osobę fizyczną, dotyczące akcji protestacyjnej "rolników indywidualnych".

Data zgromadzenia: 20.03.2024r. (środa)
Godzina rozpoczęcia i zakończenia: 7:00 - 19:00

Miejsce zgromadzenia: droga DK 43 w miejscowości Krzepice od skrzyżowania drogi DK43 z drogą gminną ul. Kuźniczka do skrzyżowania drogi DK43 z drogą gminną ul. Częstochowska.

Akcja protestacyjna będzie polegała na całkowitym zatrzymaniu ruchu komunikacyjnego przez ciągniki rolnicze.