XII Ogólnopolski Bieg KRZEPKICH

XII  OGÓLNOPOLSKI BIEG  ,,KRZEPKICH"
Krzepice - 05.06.2005r.
Niedziela - godz. 13.45
Stadion Sportowy MGLKS
,,Liswarta"
Krzepice,  ul. Sportowa 1

REGULAMIN

I. CEL

    - popularyzacja biegania jako najprostrzej formy
      aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz
      zdobywania nowych jej zwolenników,
    - popularyzacja masowej rekreacji biegowej
      w środowisku miasta i gminy Krzepice,
    - propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

II. ORGANIZATORZY

     - Urząd Miejski w Krzepicach
     - Starostwo Powiatowe w Kłobucku
     - MGLKS ,,Liswarta" Krzepice
     - Sponsorzy
     - Wiesław Kulej - Odlewnia - Kulej

III. TERMIN  I  MIEJSCE

05.06.2005r. (NIEDZIELA) godz. 13.45
Stadion Sportowy w Krzepicach
ul. Sportowa 1

IV. BIEG  GŁÓWNY

A) Bieg Główny 10000m (asfalt) - start godz. 16.15
B) Kategorie wiekowe:

1. Kobiety
a) 16 - 29 lat  (1989 - 1976)
b) 30 - 45 lat  (1975 - 1960)
c) powyżej 45 lat (1959 i starsze)

2. Mężczyźni
a) 16-29 lat  (1989 - 1976)
b) 30-39 lat  (1975 - 1966)
c) 40-49 lat  (1965 - 1956)
d) 50-59 lat  (1955 - 1946)
e) 60-69 lat  (1945 - 1936)
f) powyżej 70 lat  (1935 i starsze)


V. OTWARTE  BIEGI  ULICZNE  DLA
    SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH,  GIMNAZUM 
    I  SZKÓŁ  ŚREDNICH.


Kategoria  wiekowa
                                                    Dziewczęta     Chłopcy
1. Przedszkolaki (1998r.i młodsze)       50m             50m
2. Kl. I-II (1997-1996r.)                      200m          200m
3. Kl. III-IV (1995-1994r.)                   400m          400m
4. Kl. V-VI (1993-1992r.)                     800m          800m
5. Kl. I-III Gimnazjum (1991-1989r)    1200m       1200m
6. Szkoły ponadgimnazjalne (1988-1984) MILA  KRZEPICKA- 1609m DO 20 LAT

VI.  WARUNKI   UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegu głównym odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych, powyżej 16 lat (1989 r. i starsi),
a na  MILĘ   KRZEPICKĄ  do 20 lat.

VII.  ZAPISY  I  ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne przyjmujemy do dnia 05.06.2005 r. pod adresem:
 Urząd Miejski w Krzepicach
 ul.Częstochowska 13,  42-160  Krzepice
tel. (034) 317-51-72 w godz. 8.00 - 15.00

W dniu imprezy:

Od godz. 12.00 - 13.40  dzieci i młodzież
Od godz. 12.00 - 16.00  uczestnicy biegu głównego

Rejestracja zawodników
Stadion Sportowy MGLKS ,,Liswarta"
Krzepice,  ul.Sportowa 1

VIII.  NAGRODY

1. W biegu głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej
    kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:
1 m-ce 500 zł + puchar
2 m-ce 300 zł + puchar
3 m-ce 200 zł + puchar
2.  Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej
     (miejsca I-III kobiety i mężczyźni) nie otrzymują
      nagród w kategoriach wiekowych.
3. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują
    dyplom ukończenia biegu.
4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
    za miejsca I-III nagrody rzeczowe.
5. W biegach przedszkolaka, dzieci i młodzieży
    za miejsca I-VI dyplomy i medale.
6. Nagrody rzeczowe dla najlepszego biegacza
    i biegaczki z terenu miasta i gminy Krzepice
    w biegu głównym.
7. Nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika
    biegu głównego.
8. Losowanie nagród niespodzianek dla zawodników
    i widzów.

IX.  OPŁATA   STARTOWA
      Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 5 zł płatne w dniu zawodów.

X.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
- bieg odbędzie się bez względu na warunki
   atmosferyczne,
- organizator zapewnia dla uczestników biegu
   głównego napoje,
- uczestnicy biegu głównego startują na własną
   odpowiedzialność,
- odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu
   głównego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
   regulaminu,
- w biegach dzieci i młodzieży za badanie lekarskie
   odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie,
- uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora,
- należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód
   osobisty, legitymacja szkolna, paszport).

XI.  ORGANIZATORZY   ZASTRZEGAJĄ   SOBIE   PRAWO   DO   INTERPRETOWANIA   I   EWENTUALNYCH   ZMIAN   W   NINIEJSZYM   REGULAMINIE.
Dojazd do Krzepic:
1. Komunikacja PKS- od strony Wieluni a (35km)   i Częstochowy  (35.km)
2. Komunikacja PKP- od strony Tarnowskich Gór   i Wielunia (stacja PKP Krzepice) - 5km od  Stadionu Sportowego.


TRIUMFATORZY
XI  OGÓLNOPOLSKIEGO  BIEGU  ,,KRZEPKICH"
BIEG  GŁÓWNY  -  10000m

KOBIETY
Janina Malska  35min 31 s.
MĘŻCZYŹNI
Jacek  Kasprzyk  30 min 19 s.

PROGRAM   ZAWODÓW
12.00 - 13.00 rejestracja - biegi dzieci i młodzieży
12.00 - 13.40 rejestracja - bieg głównym
13.45- otwarcie zawodów
14.00 -    przedszkolaki  (98r.i młodsze-dziewczęta) -50m
14.05    przedszkolaki  (98r.i młodsi-chłopcy)   - 50m
14.15-  dziewczęta kl.I-II (97-96r.)  - 200m
14.20-  chłopcy kl.I-II (97-96r.)       -  200m
14.25-  dziewczęta kl.III-IV(95-94r.)   -  400m
14.30-  chłopcy kl.III-IV (95-94 r.)       -400m
14.40-  dziewczęta kl.V-VI (93-92r.)     - 800m
14.50-  chłopcy kl.V-VI (93-92r.)          - 800m
15.00- dziewczęta kl.I-III gimnazjum     (89-91r.)           1200m
15.10-  chłopcy kl.I-III gimnazjum       (89-91r.)           1200m
15.20    ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków
          szkół podstawowych i gimnazjum, wręczenie
          dyplomów i medali
15.45 - MILA  KRZEPICKA       dziewczęta          1609m
16.00 - MILA  KRZEPICKA         chłopcy           1609m
16.15 - BIEG   GŁÓWNY        10000m
16.20 - ogłoszenie wyników MILI   KRZEPICKIEJ
          wręczenie medali i dyplomów
17.30 - ogłoszenie wyników Biegu Głównego
          wręczenie pucharów i nagród
18.00 - Losowanie nagród niespodzianek

 

DO   ZOBACZENIA  W  KRZEPICACH ! ! !

 

PATRONAT  HONOROWY

MAREK  CIUK -  Prezes Śląskiego   Związku Lekkiej
    Atletyki
JANUARY  BIEŃ - Senator RP
GRZEGORZ   LIPOWSKI - Senator RP
DANUTA   POLAK - Poseł na Sejm RP
EDWARD  MANIURA - Poseł na Sejm Rp

KOMITET   HONOROWY

WŁADYSŁAW   SERAFIN -Przewodniczący  Rady Powiatu   w Kłobucku
DARIUSZ  DESPERAK - Starosta Kłobucki
MAREK  SROKA - Wicestarosta  Kłobucki
KRZYSZTOF  NOWAK - Radny Sejmiku  Śląskiego
JERZY  KŁUDKA - Radny Sejmiku   Śląskiego
MICHAŁ  GRZYB - Przewodniczący Rady  Miejskiej w Krzepicach
KRYSTIAN  KOTYNIA - Burmistrz Krzepic
MIROSŁAW  ŁUKASIK - Z-ca Burmistrza Krzepic
STANISŁAW   GARNCAREK - Członek Zarządu Powiatu w Kłobucku
KAZIMIERZ  ZEMBALA        - twórca Biegu ,,Krzepkich"
MARIAN  ZEMBALA - Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ALFREDA  BOGATKO - żona byłego     wychowawcy młodzieży

KOMITET  ORGANIZACYJNY

MAREK  SPACZYŃSKI - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
TOMASZ  BOGATKO - Dyrektor Biegu ,,Krzepkich"
DAMIAN  SOWA
ZBIGNIEW  SOSIN
ZOFIA  KOTASIŃSKA
WŁADYSŁAW  NAGŁOWSKI
TADEUSZ  WIECZOREK