Monitorowanie efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach w ramach projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"

Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" realizuje unikalne działanie na skalę światową!

Eksperci z Politechniki Śląskiej po przeanalizowaniu 150 budynków użyteczności publicznej, zgłoszonych przez partnerów projektu, wybrali 27, w których monitorowana jest efektywność energetyczna budynków.

Wśród nich znalazł się budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach.

Przez rok, począwszy od 15 lutego 2024 roku w obiekcie będą dokonywane szczegółowe pomiary:

-lokalnych warunków meteorologicznych:

 temperatury w cieniu,

 wiatru,

 nasłonecznienia,

• w wybranych przez Zamawiającego pomieszczeniach:

 temperatury,

 stężenia CO2,

 ilości otwierania drzwi i czasu otwarcia /zamknięcia,

 sumarycznej ilości energii zużytej do celów grzewczych i c.w.u:

 chwilowej mocy cieplnej dla potrzeb grzewczych i ciepłej wody użytkowej,

 sumaryczne zużycie energii elektrycznej czynnej i biernej w budynku

Cel monitoringu:

• identyfikacja i ocena efektywności energetycznej budynków poprzez instalację czujników i urządzeń pomiarowych w wybranych budynkach,

• monitorowanie oraz gromadzenie danych i wstępnych wyników pomiarów przez partnera projektu – Politechnikę Śląską.

• promowanie kwestii efektywności energetycznej oraz zrównoważonego budownictwa poprzez publiczny dostęp do publikowanych danych pomiarowych

• ponadto, na podstawie danych z monitoringu zespół Politechniki Śląskiej dokona wyboru 5 budynków, w których wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania, mające na celu osiągnięcie w nich nisko- lub nawet zeroemisyjności!

Bieżące dane pomiarowe można sprawdzać na stronie:                                                                                                     https://www.przywracamyblekit.pl/?fbclid=IwAR3vKI44l68Rv-0xzrEgqSgqnCOfBZiXVfQHZgpJMUpiiolKOv6A2WhuX4I

imgp3643-1302374687.jpeg imgp3652-1302374851.jpeg imgp3656-1302374905.jpeg