Informacja dotycząca programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice"


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 6.069.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku został uchwalony program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice”.

Uchwała weszła w życie 1 maja 2015 roku.

Karta jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny i mogą się o nią starać rodziny zamieszkałe na terenie gminy Krzepice mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej.

Karta Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach umożliwia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice, posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny skorzystanie z następujących zniżek:

1. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z całkowitego zwolnienia z płatności za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzepice;

2. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z ulgi w wysokości 50% kosztów opłat za odpłatne zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach;

3. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z ulgi w wysokości w wysokości 50% kosztów posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzepice;

4. korzystanie z innych usług oferowanych przez partnerów przystępujących do programu ze zniżkami ustalonymi w zawarych porozumieniach z Burmistrzem Krzepic.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny - dokument potwierdzający uprawnienia - należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach, ul. Częstochowska 13,  w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00  (pokój nr 36).

Wnioski można pobrać także ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach www.krzepice.naszops.pl  

 

Dołącz do firm przyjaznych rodzinie!

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do partnerstwa w programie „Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice”.

Program jest skierowany do przedsiębiorstw, firm usługowych i sklepów działających na obszarze Gminy Krzepice.

Każda firma przystępująca do programu sama opracuje własną ofertę rabatową skierowaną dla rodzin z trójką, czwórką lub większą liczbą dzieci.

Ponadto każda firma sama określi zakres towarów i usług objętych zniżkami a także wyznaczy okres uczestnictwa w programie.

Najważniejszą zaletą przystąpienia do programu jest fakt, iż wygrywają obie strony kontraktu zarówno partnerzy programu jak i posiadacze karty.

Rodziny korzystające z programu cenią sobie dostęp do szerokiego wachlarza ofert zaproponowanych przez przedsiębiorców.

Dobrze przygotowany program „ulg i zniżek” może wpłynąć na znaczny wzrost zysku firmy poprzez pozyskanie stałych klientów oraz budowanie z nimi więzi.

Każda firma działająca  na terenie Gminy Krzepice, może przystąpić do programu.

Oferta firmy skierowana będzie do mieszkańców Gminy Krzepice i dostępna będzie wyłącznie dla posiadaczy „Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny ”.


Powody, dla których warto zostać Partnerem programu „Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice”:

  1. Firma otrzyma bezpłatną reklamę poprzez opublikowanie listy partnerów programu  na stronie internetowej Gminy Krzepice oraz stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach,
  2. Program to recepta na utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami,
  3. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy jako partnera wspierającego rodziny wielodzietne,
  4. Firma zyskuje zaufanie klientów jako partner Urzędu Miejskiego w Krzepicach,
  5. Ustalając promocyjne ceny na usługi i towary, przyciągasz większą liczbę klientów,
  6. Każdy partner programu otrzyma od Urzędu Miejskiego w Krzepicach graficzne oznaczenie uczestnictwa w programie

 

Jak dołączyć do programu „ Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice”

Pierwszy etap polega na wypełnieniu i złożeniu wniosku przedsiębiorcy w zakresie realizacji programu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.


We wniosku przedsiębiorca określi formę i rodzaj zaangażowania w program.
Wnioski rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.

Drugi etap będzie polegał na podpisaniu przez Państwa Porozumienia dotyczącego współpracy z Gminą Krzepice. Porozumienie zostanie zawarte na etapie wdrażania programu.

Po podpisaniu tego dokumentu zostaną Państwu przekazane materiały służące do oznakowania siedziby firmy oraz inne materiały niezbędne do realizacji programu.

 

Dodatkowych informacji dotyczących programu udziela: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach – Pani Katarzyna Droś.

PDFUchwała.pdf (578,56KB)