Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, zawartych umów o dofinansowanie i zrealizowanych przedsięwzięć w programie Czyste Powietrze w Gminie Krzepice na dzień 31.12.2023 r.

tablica 31.12.2023.jpeg