E-deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Mieszkańcy Gminy Krzepice mogą składać e-deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie sekap.
Informujemy, że do prawidłowego złożenia elektronicznej deklaracji wymagane jest posiadanie ważnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP

 

Aby wypełnić e-deklarację, przejdź pod adres:  e-deklaracja