Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2024 roku

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury - 2024r.pdf (397,90KB)
DOCXzalacznik-1-oferta-realizacji-zadania-publicznego.docx (51,42KB)
DOCXzalacznik-2-sprawozdanie-z-realizacji-zadania-publicznego.docx (36,02KB)
DOCzalacznik-3-zestawienie-faktur.doc (56,00KB)
 

O G Ł O S Z E N I E

         Urząd Miejski w Krzepicach podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 2 stycznia 2024 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego na rok 2024

  1. Zadanie w zakresie Upowszechniania sportu - „Prowadzenie drużyn piłki nożnej - runda wiosenna” przyznano kwotę 57.000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych brutto) dla MGLKS ,,Liswarta" Krzepice 
  2. Zadanie w zakresie „Upowszechnianie sportu – prowadzenie drużyny w tenisie stołowym” przyznano kwotę 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych brutto) dla UKS „Tygrysy” w Krzepicach
  3. W zakresie „Organizacji XVII Ogólnopolskiego Biegu Zajączkowskiego przyznano kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) dla Klubu Biegacza Florian Zajączki Drugie.
  4. Zadanie w zakresie Organizacja XXX Ogólnopolskiego Biegu Krzepkich im. Kazimierza Zembali w Krzepicach z powodu nie złożenia żadnej oferty zostaje unieważnione.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia