Ważny komunikat dotyczący składania wniosków o dowód osobisty

INFORMACJA


 

W związku z pismem Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty  uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia br. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane do godziny 1200, natomiast usługa elektroniczna składania wniosku o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego będzie włączona do godz. 900 .