Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP

 

W sierpniu br. Gmina Krzepice złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej gminom z terenu województwa śląskiego w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „ Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego w 2023 r. ”.

Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 4.000,00zł zostało zakupione wyposażenie indywidualne strażaka dla OSP w Starokrzepicach:

- ubranie specjalne FHR 008 MAX PL/M 2 częściowe - 1szt.

- rękawice strażackie FHR 001 S - 5 par.

Zakupione wyposażenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy strażaków ratowników.

 

IMG_20231227_115231696.jpeg