XX Jubileuszowy Bieg Krzepkich


REGULAMIN XX OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU "KRZEPKICH"


I. CEL
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i
rekreacji ruchowej oraz zdobywania nowych jej zwolenników
- popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku miasta i gminy
Krzepice
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
II. ORGANIZATORZY
- MGLKS Liswarta w Krzepicach
- Urząd Miejski w Krzepicach
- Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- LGD Zielony Wierzchołek Śląska
III. TERMIN I MIEJSCE
02.06.2013 r. /Niedziela/ godz. 13:45
Stadion Sportowy w Krzepicach, ul. Sportowa 1
IV. PROGRAM ZAWODÓW
12:00 - 13:15 rejestracja - biegi dzieci i młodzieży
12:00 - 15:30 rejestracja - bieg główny
13:45 - otwarcie zawodów
14:00 - dziewczęta przedszkole - 50m
14:05 - chłopcy przedszkole 50m
14:15 - dziewczęta kl. I-II SP - 200m
14:20 - chłopcy kl. I-II SP - 200m
14:25 - dziewczęta kl. III-IV SP - 400m
14:30 - chłopcy kl. III-IV SP - 400m
14:40 - dziewczęta kl. V-VI SP - 800m
14:50 - chłopcy kl. V-VI SP - 800m
15:00 - dziewczęta kl. I-III gimnazjum - 1200m
15:10 - chłopcy kl. I-III gimnazjum - 1200m
15:30 - ogłoszenie wyników biegu przedszkolaków, szkół podstawowych i
gimnazjum, wręczenie dyplomów i medali
15:45 - MILA KRZEPICKA dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne - 1609m
16:00 - MILA KRZEPICKA chłopcy szkoły ponadgimnazjalne - 1609m
16:15 - BIEG GŁÓWNY - 10km
16:25 - ogłoszenie wyników MILI KRZEPICKIEJ, wręczenie medali i dyplomów
17:00 - 19:00 wydawanie posiłku i napojów zawodnikom
19:00 - ogłoszenie wyników Biegu Głównego, wręczenie pucharów i nagród
19:10 - nagrody niespodzianki
V. BIEG GŁÓWNY
10 km (asfalt) - start godz. 16:15 - trasa z asfaltem
Kategorie wiekowe:
1. Kobiety
a) 16-29 lat (ur. 1997-1984)
b) 30-45 lat (ur. 1983-1968)
c) powyżej 45 lat (ur. 1967 i starsze)
2. Mężczyźni
a) 16-29 lat (ur. 1997-1984)
b) 30-39 lat (ur. 1983-1974)
c) 40-49 lat (ur. 1973-1964)
d) 50-59 lat (ur. 1963-1954)
e) 60-69 lat (ur. 1953-1944)
f) powyżej 70 lat (ur. 1943 i starsi)
VI. OTWARTE BIEGI ULICZNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ ŚREDNICH
Kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców
1. Przedszkole 5-7 lat (ur. 2008-2006) - 50m
2. Kl. I-II SP 8-9 lat (ur. 2005-2004) - 200m
3. Kl. III-IV SP 10-11 lat (ur. 2003-2002) - 400m
4. Kl. V-VI SP 12-13 lat (2001-2000r.) - 800m
5. Kl. I-III 14-16 lat gimnazjum (ur. 1999-1997) - 1200m
6. Kl. I-IV ponad gimnazjalne 17-20 lat (ur. 1996-1993) - 1609m
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w biegu głównym odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych powyżej 16 lat (ur. 1997 i starsi), a na Milę Krzepicką 17-20 lat (ur.
1996-1993).
VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmujemy internetowo do dnia 30 maja 2013 g.23:59 na stronie www.biurozawodow.pl oraz w dniu zawodów na Stadionie Sportowym w Krzepicach ul. Sportowa 1
- w godz. 12:00-13:15 dzieci i młodzież
- w godz. 12:00-15:30 uczestnicy biegu głównego
Do biegu głównego wyznacza się limit uczestników 300 osób, w tym 250 osób przy zgłoszeniach internetowych i 50 osób zgłoszonych w dniu zawodów.
VIII. OPŁATA STARTOWA
Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 15 zł płatne do dnia zawodów.
IX. NAGRODY
1. W biegu głównym (10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:
a) I miejsce 900 zł. + puchar
b) II miejsce 700 zł. + puchar
c) III miejsce 500 zł. + puchar
2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymają dyplom ukończenia biegu do pobrania ze strony internetowej www.wynikionline.pl, koszulkę oraz medal.
3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (miejsca od I do III kobiety i mężczyźni) nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III nagrody rzeczowe.
5. W biegach przedszkolaków, dzieci i młodzieży za miejsca I-VI dyplomy, nagrody rzeczowe, oraz w zależności od liczby uczestników Biegu Głównego za miejsca I-III medale.
6. Nagrody rzeczowe dla najlepszego biegacza i biegaczki z terenu Miasta i Gminy Krzepice w biegu głównym.
7. Nagrody rzeczowe i puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego bez podziału na płeć.
X. KOMITET ORGANIZACYJNY
- Dyrektor Biegu - MAREK SPACZYŃSKI
- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - TADEUSZ WIECZOREK
- v-ce Prezes MGLKS Liswarta Krzepice - WŁADYSŁAW NAGŁOWSKI
- Członek Zarządu MGLKS Liswarta Krzepice - PAWEŁ KLUBA
- Sędzia Zawodów - Łukasz Maletz
XI. SPONSORZY
- MINOVA ARNALL POLAND
- BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZEPICACH
- MAXPOL
- LUMAX
- KLUREMBUD
- JAPART
- KOST-BET
- MONTSPOŻ
- DELIC-POL
- JAMAR
- CARGILL
- Z.H.U. ELEKTRYK
- MASKPOL
- WISTAL
- BATOREX
XII. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZEPICACH
- KOMISARIAT POLICJI W KRZEPICACH
- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZEPICACH
- URZĄD GMINY OPATÓW
- URZĄD GMINY LIPIE
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego posiłek i napoje, warunkiem otrzymania posiłku i napoju jest oddanie talonu żywieniowego w Bufecie. Posiłki wydawane będą do godziny
19.00.
- uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność
- odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
- za udział w zawodach dzieci i młodzieży odpowiadają rodzice, opiekunowie
- w biegach dzieci i młodzieży za badania lekarskie odpowiadają kierownicy ekip, rodzice, opiekunowie
- uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora
- podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport)
XIV. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO INTERPRETOWANIA I EWENTUALNYCH ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE
XV. DOJAZD DO MIEJSCA ZAWODÓW
1. Komunikacja PKS od strony Wielunia (35 km) i Częstochowy (35 km)
2. Komunikacja PKP od strony Tarnowskich Gór i Wielunia (stacja PKP Krzepice - 5 km od Stadionu Sportowego).