Budynek Gminnego Ośrodka Kultury uroczyście otwarty

Wydarzenie to zostało poprzedzone konferencją zorganizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, którą poprowadził kierownik biura LGD Marcin Świerczyński. Prelekcja była podsumowaniem kilkuletniego okresu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich w latach 2007-2013 na obszarze LGD. Wykład przybliżył słuchaczom wiedzę na temat działań, jakie zostały zrealizowane we wspomnianym przedziale czasowym z udziałem środków unijnych. Jednym z zadań inwestycyjnych z udziałem tych środków była adaptacja budynku przy ul. Krótkiej 2 w Krzepicach.

Następnie głos zabrał Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia. Przemówienie dotyczyło podsumowania dwudziestu pięciu lat istnienia Samorządu Gminy Krzepice, po którym Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Krzepice Mateuszem Klubą wręczali radnym obecnej i poprzednich kadencji oraz poprzednim burmistrzom pamiątkowe proporczyki.

Zastępca Burmistrza Mirosław Łukasik uczestnikom konferencji przybliżył zmiany inwestycyjne, które dokonywały się w ciągu ćwierćwiecza istnienia Samorządu Gminy Krzepice.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości głos zabrał także Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk.

Zanim dokonano uroczystego otwarcia budynku przy ul. Krótkiej 2, Dyrektor GOK Kamila Jarząb przybliżyła obecnym przed obiektem mieszkańcom i samorządowcom dwie, związane z nim postacie: śp. Janinę Bujakowską – ofiarodawczynię budynku wraz z działką przy ul. Krótkiej i Ignacego Kozielewskiego – wieloletniego mieszkańca tego miejsca.

W drugiej części swojego wystąpienia dyrektor podziękowała obecnym na uroczystości osobom, które miały swój wkład w realizację tej inwestycji.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach Mateusz Kluba, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Jakuba Apostoła w Krzepicach Szymon Szymocha i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach Kamila Jarząb.  

Po tym symbolicznym akcie otwarcia, ksiądz proboszcz w asyście osób, które wraz z nim tego dokonały, poświęcił budynek GOK.

W tym czasie osoby zgromadzone na placu przed budynkiem mogły posłuchać krótkiego koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zajączek Pierwszych pod dyrekcją kapelmistrza Bogdana Krzaka a w międzyczasie obejrzeć także wnętrze rozbudowanego i przebudowanego budynku.

Na zakończenie niedzielnego popołudnia wystąpiła sekcja wokalna „CANTICUM CORDIUM” działająca przy GOK, która przygotowała pod kierunkiem instruktorki Patrycji Kik kilka znanych, radosnych utworów.

 

W miejscu obecnej placówki kulturalnej przy ul. Krótkiej 2 w Krzepicach mieszkał niegdyś (w latach 1947-1962) doktor IGNACY KOZIELEWSKI – twórca Hymnu Harcerskiego „Wszystko co nasze Polsce oddamy”, autor monografii „Sześć wieków Krzepic”. 

Właścicielką budynku była śp. JANINA BUJAKOWSKA. Zgodnie z jej wolą zawartą 3 lipca 1966 roku w testamencie, budynek mieszkalny i gospodarczy, plac oraz ogród mieszczące się przy ulicy Krótkiej 2 zostały przekazane na rzecz dzieci i młodzieży.

Początkowo – od 1980 roku – w miejscu tym utworzono żłobek będący placówką Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Po osiemnastu latach działalności, kiedy liczba dzieci w gminie zmalała, żłobek przestał funkcjonować. Od 2000 roku w miejscu tym działał Ośrodek Społeczny „CARITAS”, w którym spotykały się osoby starsze, samotne, a także dzieci i młodzież.  W 2008 roku budynek, decyzją władz samorządowych został przekazany pod zarząd Gminnego Ośrodka Kultury.