OTWARCIE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZEPICACH