OTWARCIE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZEPICACH

otwarcie plakat.jpeg