Informacja w sprawie uruchomienia na terenie Gminy Krzepice Akcji Społecznej Gminy Krzepice "Koperta Życia".

Burmistrz Krzepic oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach informują, że na terenie Gminy Krzepice została uruchomiona Akcja Społeczna Gminy Krzepice „Koperta Życia”.

„Koperta Życia” dotyczy osób, które ukończyły 60 rok życia oraz osób chorych przewlekle lub niepełnosprawnych. „Koperta Życia” dostępna jest w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach w pokoju nr 37 (II piętro Urzędu Miejskiego w Krzepicach).
„Koperta Życia” składa się z plastikowej koperty oznaczonej naklejką „Koperta Życia”, naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki („Tu jest Koperta Życia”) oraz Karty Informacyjnej wraz z instrukcją jej wypełnienia. Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej będą korzystać ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego wezwani w przypadku zagrożenia życia. „Koperta Życia” powinna być przechowywana w lodówce, ponieważ jest to urządzenie łatwe do zlokalizowania w każdym mieszkaniu. Karta Informacyjna zawiera podstawowe informacje na temat stanu zdrowia, zażywanych leków, przebytych chorób, uczuleń, itp. Posiadanie „Koperty Życia” zwiększa szanse na szybkie udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia życia.