Uroczyste wręczenie Aktu Nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Krzepice" Księdzu Prałatowi dr Franciszkowi Dylusowi

W dniu 12 grudnia 2023r. podczas uroczystej sesji nr 61.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach, wręczony został Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krzepice Księdzu Prałatowi dr Franciszkowi Dylusowi nadany przez Radę Miejska w Krzepicach Uchwałą nr 59.450.2023 z dnia 7 listopada 2023r., jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

W uroczystej sesji udział wzięli: Burmistrz Krzepic - Krystian Kotynia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach - Mateusz Kluba, Radni Rady Miejskiej w Krzepicach, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków LO oraz zaproszeni goście.