ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt ( dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu gminy Krzepice w 2024 roku.