Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - edycja 2023

men.png    poznaj-polske.png

 

Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - edycja 2023


Gmina Krzepice otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych.
Dofinansowanie po raz kolejny otrzymała : 


1.    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach

W ramach dofinansowania uczniowie zwiedzili Krasiejów, Toruń i Warszawę. 
 Szczegóły dotyczące punktów edukacyjnych zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Wycieczki odbyły się w terminach od 25.09.2023 r. do 03.10.2023 r.

Wartość przedsięwzięcia – 45.700,00 zł
Kwota przyznanego wsparcia finansowego – 25.000,00 zł
Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego – 25.000,00 zł
Kwota pochodząca z wkładu własnego – 20.700,00 zł     

 

polski_lad.png