,,Zagospodarowanie centrum wsi Starokrzepice po przez budowę oświetlenia LED oraz obiektów małej architektury

Zadanie pn.,,Zagospodarowanie centrum wsi Starokrzepice poprzez budowę oświetlenia LED oraz obiektów małej architektury"

współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu

„Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.

Koszty całkowite zadania : 38.528,27 zł

Dofinansowano z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku: 19.264,13 zł

Wkład własny : 19.264,14 zł

387340395_632762548787128_4617041621841129708_n.jpeg

387560650_1071393343813451_1988124155527199785_n.jpeg368077069_339606461888743_6380530832256573289_n.jpeg