Program CIEPŁE MIESZKANIE nabór dla gmin

slajd_2_20_09-3-1024x576.png

Burmistrz Krzepic – Krystian Kotynia ogłasza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

Dzięki Programowi będzie można wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne piece na nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Termin składania wstępnych deklaracji upływa dnia 15 listopada 2023 r.

Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina Krzepice zdecyduje o przystąpieniu do Programu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla mieszkańców, tj. beneficjentów końcowych.

Program skierowany jest do:

- osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Krzepice oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie,

- małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali),

- najemców lokali komunalnych należących do zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

Wzór deklaracji do pobrania:

DOCXWstępna deklaracja Ciepłe Mieszkanie.docx (78,71KB)  

Szczegóły programu znajdują się na stronie:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

 

Zachęcamy do składania wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia