Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, zawartych umów i zrealizowanych przedsięwzięć w programie Czyste Powietrze w Gminie Krzepice na dzień 29.09.2023r.

Do 29 września 2023 roku w Gminie Krzepice zostało złożonych 555 wniosków o dofinansowanie a kwota wypłaconych dotacji wyniosła 7 598 008,47 zł.

tablica 29.09.2023.jpeg