Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę ksiąg pochodzących ze zbioru dawnego klasztoru w Krzepicach

wystawa_zbiór ksiąg.jpeg