Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - edycja 2023

men.png   poznaj-polske.png

Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - edycja 2023

       Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia finansowego MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego  dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

         Środki finansowe zostały przyznane Gminie Krzepice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki

Wartość przedsięwzięcia – 45.700,00 zł
Kwota dofinansowania – 25.000,00 zł
Kwota pochodząca z wkładu własnego – 20.700,00 zł 

polski_lad.png